បើនៅអាមេរិកវាមានរឿងបែបនេះទៅហើយ តើប្រព័ន្ឋឃោសនាអាមេរិកដែលមាននៅកម្ពុជាអាចជឿទុកចិត្តបានឬទេ?


សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានសរសេរសារនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់សម្ដេចថា៖ បើនៅអាមេរិកវាមានរឿងបែបនេះទៅហើយ តើប្រព័ន្ឋឃោសនាអាមេរិកដែលមាននៅកម្ពុជាអាចជឿទុកចិត្តបានឬទេ?

English Link: http://www.ndtv.com/world-news/donald-trump-attacks-media-calls-cnn-clinton-news-network-1439181

Fresh News: http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/internationalnews/39781-2016-11-21-04-49-27.html

Facebook Page: https://www.facebook.com/hunsencambodia/posts/1158748540840308:0

news