ពិធីសំណេះសំណាល និងអាហារសាមគ្គីជូនយុវជន~និស្សិតកម្ពុជាដែលសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន


ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម សោម ពិសិដ្ឋ ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកែប បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសំណេះសំណាល និងអាហារសាមគ្គីជូនយុវជន~និស្សិតកម្ពុជាដែលសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ជាមួយឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត និងឯកឧត្តម កែវ ប៊ុន ខៀង៕

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10