ឯកឧត្តម ​កែន សត្ថា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តកែប បានចុះសួរសុខទុក្ខសមាជិក សមាជិកាក្រុមបក្សនៅ​ភូមិអន្ទង់ស


ព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ​កែន សត្ថា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តកែប បានចុះសួរសុខទុក្ខសមាជិក សមាជិកាក្រុមបក្សនៅ​ភូមិអន្ទង់ស ឃុំពងទឹក ស្រុកដំណាក់ចង្អើរ ដោយបានឧបត្តម្ភប្រាក់ម្នាក់១០,០០០រៀល កង់១គ្រឿង។ ឯកឧត្តមក៏បានបន្តចុះពិនិត្យ​ស្ថានភាពទូទៅសាលារៀន និងបានផ្តល់ជូននូវតុសិស្សអង្គុយតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយកសាលាចំនួន២០តុ ជាមួយគ្នាផងដែរ៕

១

២