កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារឃោសនាអប់រំប្រចាំខែមីនា និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត


ខេត្តកែប៖ រសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមសោម ពិសិដ្ឋ ប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំ នៃគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត បានដឹកនាំ លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ប្រធាន អនុប្រធាន សមាជិក ក្រោមឱវាទគណៈឃោសនាអប់រំទាំងអស់ និងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារឃោសនាអប់រំក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ទាំងអស់ ចូលរួមប្រជុំការងារឃោសនាអប់រំប្រចាំខែមីនា និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត ដែលប្រព្រឹត្តទៅ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកែប៕

1

2

3

4

5

6

7

8